Välkommen till Memory Lane för USA Resan 95

Här kan du läsa en liten rese beskrivning samt läsa om/lyssna på några av de klyshor som skapades under resan. Klicka på respektive huvud för att läsa om de specifika kommentarer som sagts.

Kristinas rese berättelse
Henriks rese berättelse
Den kompletta MP3 versionen av det "Pinsamma Bandet"
Övriga Bilder